12.10., hétfő
Judit

Projektjeink, tevékenységeink

A Nyugat-dunántúli Régió nyitottsága, kezdeményezőkészsége és a globalizáció révén állandó szereplője a világban zajló folyamatoknak. Ennek érdekében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség:

- nemzetközi szerepvállalását hosszútávon tervezi:

Nemzetközi kapcsolataiban az Ügynökség fő célkitűzése az intézményesített, hosszú távú szerepvállalás megteremtése a nemzetközi együttműködésben, vagyis a projektszintű feladatokról váltás a nagyobb perspektívákban gondolkodó, erős térségi szereplővé válás irányába. További cél a csatlakozás olyan nemzetközi együttműködéseket és projekteket előkészítő munkacsoportokhoz, melyek pozitív hatást gyakorolnak a régióra és hozzáadott értékkel járnak. Az Ügynökség nemzetközi szerepvállalását a Külkapcsolati stratégia (2010-2020) mutatja be részletesen.

- maga is aktív pályázó:

Az Ügynökség az ezredfordulótól kezdve ösztönzi és támogatja a Nyugat-dunántúli Régió határon átnyúló társadalmi és gazdasági kapcsolatainak fejlesztését, területi integrációjának és kohéziójának elősegítését különféle nemzetközi programokban való részvétel útján: az elmúlt évekbenben az Ügynökség partnerségével 11 nemzetközi programban összesen 28 projekt valósult meg, a projektportfóliót 2 hazai projekt egészítette ki

- folyamatosan keresi az új együttműködési lehetőségeket:

Az Ügynökség szervezeti keretein belül működő Nemzetközi csoport munkájának eredményeként a szervezet nemzetközi viszonylatban egyre inkább láthatóvá válik, egyre több projekt szintű partnerkeresés végett veszik fel szervezetünkkel a kapcsolatot. Szívesen veszünk részt hazai és nemzetközi projektekben, nyitottak és szakmailag felkészültek vagyunk a fejlesztések és kezdeményezések legkülönbözőbb típusaira, úgy mint gazdaságfejlesztés, innováció, Európai Szociális Alap pályázatai, szakemberek mobilitása, városi közlekedés és mobilitás, különböző szakpolitikák kialakítása, EU 2020, EU Duna Stratégia, vidékfejlesztés stb. 

- regionális vonatkozásban koordináló és támogató szerepet tölt be a nemzetközi együttműködések  kiteljesítése céljából:

Az Ügynökség a régióból projektpartnereket közvetít: specifikus külföldi megkeresésekre örömmel keresünk és ajánlunk régiós magyar partnert, ezzel segítve a régiós szereplőket abban, hogy nemzetközi projektekbe bekapcsolódjanak. Mindenkor örömmel segítünk a nyugat-dunántúli szervezeteknek nemzetközi tevékenységeikben.

Az Ügynökség a régiós szervezetek és a települési önkormányzatok számára tanácsadást nyújt nemzetközi együttműködéseik, tevékenységeik eredményes megvalósításához, és folyamatosan várja az ezzel kapcsolatos kérdéseket, megkereséseket: peter.halinka@westpa.hu

eseménynaptár

Projektzáró2015.07.16. 10:00

A német nyelvű és német nemzetiségi nevelés-oktatás infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben című projekt zárórendezvénye.

További részletek
Átadás2015.06.26. 10:00

Az "AQUASANARIUM - szolgáltatásbővítés a Hotel Európa fit****superiorban" c. projekt ünnepélyes átadása.

További részletek

hírlevél