12.10., hétfő
Judit

Hazai támogatású projektjeink

Projekt megnevezése

Projekt időtartama

Támogatott program

 

Információk a projektről (projekt célja, projekt hozadéka, eredmények, NYDRFÜ szerepe, bővebb információ beszerzési forrása)

NTP CRASH - Multidiszciplináris közlekedésbiztonsági rendszer kidolgozása: gépjármű biztonságtechnikai balesetvizsgálati szakmai sztenderdek fejlesztése, verifikálása ütközési kísérletekkel

2009.01.01. -  2011.12.31

NKTH Nemzeti Technológiai Program Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Projekt leírása:

A projekt legfontosabb célja, hogy átfogó tudásalapú közlekedésbiztonsági kutatások és járműkísérletek által megvalósuló magas színvonalú fejlesztések révén hozzájáruljon a járművek közlekedésbiztonságának javításához, a balesetek számának és következményeinek effektív csökkentéséhez. A kísérleti eredmények alapján javaslatokat teszünk a járművek konstrukciós kialakítására vonatkozóan is. További célkitűzés egy CRASH központ létrehozása.

Partnerek:

 • IbB-Hungary Mérnöki, Szakértői Iroda Kft. (konzorcium vezető)
 • MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
 • Szent István Egyetem
 • Debreceni Egyetem
 • GBMI Gépjármű Balesetkutató, Biztonságtechnikai és Minősítő Intézet Nonprofit Kft.

 Ügynökség szerepe a projektben:

A projektben a Pannon Autóipari Klaszter Divízió vesz részt, elsődleges szerepe és feladatai: - autóipari vállalatok adatbázisának kialakítása - a gépjárműipari vállalatok igényeinek felkutatása - iparági eredmények ismerete után kutatási célokat összefoglaló tanulmány készítése - szakmai programok promóciója, szervezésében való közreműködés  - létesítendő Crash központ specifikációjának kidolgozása

REKORD létrehozása és hálózati koordináció kialakítása Nyugat-Dunántúlon

2010.02.01. - 2011.07.31.

UMFT TÁMOP-1.4.4.-08/1  Határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások  pályázati konstrukció

Projekt leírása: 

A projekt megvalósításának célja a Nyugat-dunántúli régió releváns szereplői között létrehozott foglalkoztatáspolitikai együttműködés keretében a régióban feltárt munkaerő-piaci problémák kezelése, közös megoldások keresése a partnerek gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek, erőforrásainak összehangolása és a foglalkoztatást elősegítő programok közös megvalósítása. A regionális foglalkoztatási együttműködési megállapodás előkészítésével és 2010. november 4-ei létrehozásával és a partnerek között kialakuló hálózati koordinációval elő kívánjuk segíteni a területi foglalkoztatási problémák kezelését, közvetetten a munkahelyek megtartását, újak létrehozását, a helyi foglalkoztatási viszonyok javítását segítő megoldások előtérbe kerülését, az ehhez szükséges társadalmi támogatottság megszerzését, a gyors és interaktív információcsere kialakítását. A társadalmi-gazdasági és a szociális környezet, valamint a régióban a pénzügyi- és hitelválság hatásai kapcsán megfogalmazott igények, követelmények és tapasztalatok azt mutatják, hogy sem az állami, sem a piaci szektor nem alkalmas önmagában minden társadalmi szükséglet, minden közszolgálat kielégítésére. Az új foglalkoztatási stratégiák (esélyegyenlőség javítása, a foglalkoztathatóság növelése) által támasztott igények pedig megkövetelik a munkaügyi, munkaadói, munkavállalói, önkormányzati, oktatási, szociális és civil szervezetek közötti kapcsolatrendszer, a partnerség erősítését.

Partnerek:

 • Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.,
 • Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
 • Zalai Falvakért Egyesület
 • ZALA-KAR Térségi társulás
 • BFH Európa Kft.

Ügynökség szerepe a projektben: 

Az Ügynökség, mint REKORD konzorciumvezetője koordinálja a regionális partnerszervezetek közös tevékenységét, valamint az egyes regionális szereplőket a régióban futó foglalkoztatási és képzési projektek között fennálló szinergiák kihasználásában:

 • Egy regionális foglalkoztatási partnerség létrehozása a releváns és foglalkoztatási helyzet javításáért tenni akaró szervezetekkel,
 • A regionális szereplők közti folyamatos kommunikációs megszervezése rendszeres összejövetelek, workshopok és szakmai fórumok keretében,
 • A régióban már működő helyi és kistérségi foglalkoztatási partnerségek számára egy szakmai és módszertani háttérszolgáltatás biztosítása, szakmapolitikai érdekképviseletük segítése,
 • A projekt keretében kidolgozásra került középtávú Regionális Foglalkoztatási Stratégia illetve az annak megvalósítását szolgáló rövidtávú Akciótervekhez illeszkedő projektötletek és projektek hálózatba kapcsolása,
 • A regionális foglalkoztatási partnerség szempontjából érdekes témakörökben fórumok  és képzések, tapasztalatcsere programok szervezése, az érintett szervezetek közötti rendszeres kapcsolattartás erősítése. 

eseménynaptár

Projektzáró2015.07.16. 10:00

A német nyelvű és német nemzetiségi nevelés-oktatás infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben című projekt zárórendezvénye.

További részletek
Átadás2015.06.26. 10:00

Az "AQUASANARIUM - szolgáltatásbővítés a Hotel Európa fit****superiorban" c. projekt ünnepélyes átadása.

További részletek

hírlevél