Eurocamera Magyarország ellen, a világ megfigyelőinek ellenőrzése a szabadság állapotáról

Eurocamera Magyarország ellen, a világ megfigyelőinek ellenőrzése a szabadság állapotárólA magyar helyzet megerősíti azt a tendenciát az euróövezetben, hogy egy ország demokráciájának szintjét a globális nézők megítélése határozza meg, nem pedig a polgárok teljesítőképességének szintje. Az Európai Parlament 433 szavazattal, 123 ellenében, 28 tartózkodás mellett, szeptember 15-én elfogadta a 324/2022.sz. állásfoglalást arról, hogy fennáll a veszélye annak, hogy Magyarország súlyosan megsérti az Unió alapját képező értékeket. Az állásfoglalás tömöríti az Orbán-kormány munkájával kapcsolatos információkat és véleményeket, amelyeket a világ számos nézője gyűjtött össze. A kialakult ítélet egy autoriter állam ítélete, nem pedig demokratikusabb.

Az Eurocamera Magyarországgal szemben-akár egyhangú beleegyezés nélkül is-döntő lépéseket kér a Tanácstól. Az Európai Parlament határozottan elítéli Orbán szövetségi kormányát, és nagyon rosszallja, hogy az európai szervezetek képtelenek drasztikus döntéseket hozni Magyarország ellen. Ez az Európai Parlament által Bruellben elfogadott állásfoglalás szelleme az állásfoglalás szövegében az Eurocamera nem várja meg, hogy kihirdesse, hogy Magyarország már nem Szabadság. Az európai parlamenti képviselők nyilatkozatát a globális szakemberek álláspontja tartaná fenn. Az első tárgyalt a V-dem szabadság index a University of Geb majd, a jelentés Liberty Hous Nemzetek útközben, amelyre a nemzet ment félig konszolidált szabadság keresztezett program. A pénzügyi szakértői tudásrendszer szabadság indexében Magyarországot „tökéletlen SZABADSÁGként” azonosítják, és az 56.helyet foglalja el a 167 nemzet közül. A W társaság 2021-es jogi iránymutatásában ezek a szakemberek szempontjai, amint azt az Európai Parlament állásfoglalása is rámutatott.

Nemzetközi megfigyelők: ellenőrzik az Orbán-kormány munkáját

Nemzetközi megfigyelők ellenőrzik az Orbán-kormány munkájátA szakértői szempontok mellett az európai parlamenti képviselők problémáját is az az adatgyűjtés táplálja, amelyet a világ számos megfigyelője gyűjtött össze, akik szorgalmasan részt vettek az Orbán-kormány munkájának ellenőrzésében. A GrECo, a korrupció elleni Államok csoportjának tanácsa szem előtt tartja, hogy a korrupció elleni küzdelemben nem halad előre az áttétel. Az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa azt állítja, hogy aggódik az igazságszolgáltatási rendszer elmúlt évtizedben végrehajtott reformjai miatt, amelyek minden bizonnyal aláásnák az igazságszolgáltatás szabadságát és a CNM kötelességét is. A Velencei fizetés (az Európa Tanács tanácsadó testülete) a rendkívüli állapot során elfogadott alkotmányos kiigazításokra mutat, amelyek nagyobb hatásköröket kínáltak volna a kormánynak vészhelyzet, csata vagy kockázat esetén. Az Európa Tanács polgári és regionális önkormányzatainak Kongresszusa kedvezőtlen helyzetről számol be a regionális és regionális önkormányzatokkal, a pénzügyi források hiányával és a szomszédos hatóságok személyzetével, az újracentralizálás hajlandóságával kapcsolatban. A demokratikus intézmények munkahelye, valamint az EBESZ emberi jogai reflektorfénybe helyezik azt a magyar jogszabályt, amelyet céltudatos nyilvános kinevezés hiányában is gyorsan elfogadtak volna. Az EBESZ globális küldetését különösen az általános választások lefolytatásának megfigyelésére, valamint az 3 Április 2022 népszavazására küldték, amely a kiskorúak szexuális preferenciákkal és nemi identitással kapcsolatos részletekhez való hozzáféréséről szól, megemlítve a projektfinanszírozás nyitottságának hiányát, amely az Orbán szövetségi kormányt részesítette volna előnyben, valamint azt is, hogy az általános politikai választásokkal egy napon nem volt megfelelő a mandátum megtartása. Az ENSZ bírók és ügyvédek szabadságával foglalkozó különmegbízottja kifejti, hogy a Kúria elnökének, a magyar Legfelsőbb Bíróságnak a kinevezése minden bizonnyal sértené a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, az igazságszolgáltatást a jogi hatalomnak vetné alá. Az Európai Csalás Elleni Hivatal valójában arra utasította a Bizottságot, hogy a Magyarországnak a 2,2-2016-2020-as években kifizetett pénz 2,2% – át fizesse vissza az európai strukturális és beruházási alapokból, valamint a mezőgazdasági alapból. A kárpótlás minden bizonnyal az Európai pénzekkel kapcsolatos csalásoknak, valamint az alapok olyan felhasználásának tulajdonítható, amely növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket és a szegénységet is.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága

Az európai adatvédelmi menedzser kijelentette, hogy aggodalmát fejezi ki az olyan fejlett információs CPU-k széles körű használata miatt, mint a Pegasus, amelyet minden bizonnyal független újságírók, médiatulajdonosok, ügyvédek, politikai vezetők, valamint az Orbán szövetségi kormány létfontosságú üzletemberei kezelésére használnak. A Polgári Jogok Európai Bírósága számos ítéletet hozott a Magyar Állam ellen a polgári szabadság megsértése miatt. Az ENSZ egyedülálló előadója a nézőpont és a véleménynyilvánítás rugalmasságának előmozdításával és biztonságával kapcsolatban rámutat arra, hogy a Média beavatkozása a közelgő politikai választásokon az emberi jogok szempontjából veszélyes elemként jelenik meg Magyarországon, a kormánypárti médiának nyújtott nagy állami források, valamint a kritikus média elektromos csatlakozóinak a szövetségi kormánnyal való marginalizálása miatt.

Az Emberi Jogok Európai BíróságaEzt erősítette meg az EBESZ nemzetközi választási megfigyelési célja is, amelyet azért küldtek, hogy figyelemmel kísérje a legfrissebb magyar választásokat. A nemzetközi megfigyelők hasonlóképpen egyetértenek azon szabályozások törvénytelenségével, amelyek korlátozzák az adományokat a nem kormányzati szervezeteknek, olyan iránymutatásokkal, amelyek korlátozzák vagy korlátozzák a gyerekek hozzáférését a nemi identitásról szóló anyagokhoz, a migránsok, romák és menedékkérők védelmének elégtelenségéről. Az ENSZ független szakértője a fizikai erőszak és a nemi diszkrimináció elleni védelem kérdésében arra szólította fel Magyarországot, hogy vezessen be olyan szabályozást, amely minden bizonnyal elutasítaná a transz egyéneknek a jogszerű elismeréshez és az önrendelkezéshez való jogát. Az állampolgári jogok biztosa regressziót tapasztalt a hölgyek biztonságában, egy szövetségi kormányzati politikával, amely összekapcsolja a hölgyek kérdéseit a családi problémákkal, miközben figyelmen kívül hagyja a nemek egyenlő jogait. Az állásfoglalást kísérő nyilatkozatban az EP-képviselők kijelentik, hogy” az EU határozott tevékenységének hiánya” hozzájárult volna az „autokrácia kiválasztásának hibrid rutinjához” – egy olyan alkotmányos rendszerhez, amelyben politikai választásokat tartanak, de nem veszik figyelembe a demokratikus normákat és követelményeket.”A parlament ezért arra kérte a Tanácsot, hogy a tagállamok egyhangú döntése és a magyar PNRR jóváhagyásának megtagadása nélkül is folytassa a jogsértések kezelését mindaddig, amíg a magyar kormány teljes mértékben nem követi az Európai igényeket.

Politikai rendszer, Gazdaság és szakma, az EU Tanácsa

Politikai rendszer, Gazdaság és szakma, az EU TanácsaMagyarország parlamentáris köztársaság. A szövetségi kormány vezetője, a miniszterelnök gyakorolja a végrehajtó hatalmat, míg az elnök, az államfő elsődleges feladatai reprezentatívak. Magyarország 19 területet, a fővárost, Budapestet és 23, a régiókhoz hasonló képességekkel rendelkező várost foglal magában. Gazdasági környezet, valamint az üzleti. A magyar gazdaság egyik legfontosabb területe 2020-ban az ágazat (23,5%), a nagy-és kiskereskedelem, a közlekedés, a szálloda-és vendéglátóipar (17,7%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és tanulás, az egészség és wellness, valamint a szociális ellátás (17,5%) volt. Az EU-n belüli export az ország exportjának 78% – át teszi ki (28% Németországba, 5% Romániába, Szlovákiába, Ausztriába, valamint Olaszországba), míg az EU-n kívüli export az USA-ba (3%) és az Egyesült Királyságba (3%) irányul. Magyarország 71% – ot importált az EU tagállamaiból: 24% – ot Németországból, 6% – ot Ausztriából és 5% – ot Lengyelországból, valamint Hollandiából; 9% – ot Kínából és 4% – ot a Koreai Köztársaságból.Az EU Tanácsa. Az EU tanácsában az Országos papok gyakran eleget tesznek a rendeletek elfogadásának és az uniós tervek együttműködésének. A Tanács konferenciáin rendszeresen részt vesznek a magyar kormány képviselői, a szakpolitikai helyszínre támaszkodva aggódik. Az EU Tanácsának elnöksége. Az EU Tanácsának elnöki tisztét nem teljes egészében egyetlen személy tölti be (ahogy ez a fizetéssel vagy a Parlamenttel is igaz). munkáját valójában az a nemzet segíti, amely a Tanács féléves rotációs elnökségét tölti be. Ez alatt a hat hónap alatt az adott nemzet kormányának papjai elnökölnek a Tanács konferenciáin a saját szakterületükön, segítve a program létrehozását, valamint segítséget nyújtva a különféle más uniós intézményekkel folytatott megbeszélésekben.

Szólj hozzá!