Uniós pályázatok és pályázatok

Uniós pályázatok és pályázatokAz Európai Unióban a közigazgatások (legyen szó állami, helyi vagy regionális hatóságokról, közjogi szervekről, valamint több ilyen testületből álló vagy a közjog által ellenőrzött szervezetekről) évente 300 milliárd EUR-t meghaladó értékű szállítási és működési szerződéseket tesznek közzé. A közbeszerzési piac, amely európai szinten a GDP mintegy 18% – át teszi ki, a különböző gyártási piacokon (energia, közlekedés, hulladékgazdálkodás, társadalombiztosítás, wellness megoldások biztosítása, oktatás és tanulás) a szükséglet jelentős részét jelenti. Minden, az EU-ban bejegyzett vállalatnak joga van részt venni más uniós országok közbeszerzési pályázatain. Annak érdekében, hogy az állami beszerzési piac versenyképes, nyitott és irányított legyen, és ezáltal biztosítsa a közpénzek nagy mértékű felhasználását, az uniós irányelvek meghatározták az egyes küszöbértékeket meghaladó beszerzésekre vonatkozó alapfogalmakat. Az alacsonyabb értékű szerződések esetében országos szabályozások alkalmazandók, azonban ezeknek meg kell felelniük az uniós jogszabályok általános elveinek. Az egyes jogi összegeket meghaladó közbeszerzésekről szóló értesítéseket közzé kell tenni az Európai Unió hatósági lapjának (gyűjteményének) kiegészítésében, valamint az uniós szinten érthetővé kell tenni. TED – Tenders Electronic Daily, a kiegészítés a hatóságok Journal of the European Union committed to European Public purchase (Official Journal-s sorozat) könnyen elérhető kizárólag digitális stílusban, és ingyenesen elérhető a TED minden nap, keddtől szombatig, több mint 1700 új közbeszerzési hirdetmény jelenik meg a TED-en, ami körülbelül 460 000 ajánlati felhívásnak felel meg évente, körülbelül 420 milliárd euró értékben. A TED, amely számos keresési szabványt tartalmaz (beleértve az országot, régiót, a feladat szektorát, a dokumentum típusát, a szerződés jellegét, a keresési kifejezéseket), lehetővé teszi, hogy a pályázati felhívásokkal díjmentesen beszéljen az EU hivatalos nyelvein. TED eTendering. A SIMAP platformon belül az Európai Unió szervezetei, cégei és más szervei által az EU közbeszerzési irányelvei alapján közzétett digitális pályázati felhívásoknak szentelt terület, a TED eTendering. Ez egy olyan eszköz, amely mind az ajánlatkérő szervek szolgálatában áll, és amely közzéteszi az ajánlati felhívásról szóló hirdetményt, azon vállalatok mellett, amelyeknek hozzáférniük kell a telefonhívásokkal kapcsolatos összes nyilvántartáshoz (szerződéses dokumentáció, műszaki követelmények, mellékletek, valamint gyakran feltett kérdések). A TED eTendering elektronikus hozzáférése ingyenes, valamint minden pénzügyi szereplő számára nyitva áll.

Információ a pályázatok fajtáiról, valamint arról, hogyan lehet hozzáférni hozzájuk

Európa bővítése, a tagállamok közötti kereskedelmi akadályok dinamikus felszámolása, valamint a feldolgozóipar globalizációja fokozatosan egy egységes közös piac létrehozását eredményezi, amely szintén az EU pénzügyi technikájának fő céljai közé tartozik. Amikor az Európai közbeszerzésről van szó, különbséget kell tenni a következők között: az egyes országok vagy területek nemzeteinek, vezetőinek és állami szerveinek közvetlen nyilvános megvásárlása. Európai szervezetek közbeszerzése. Összességében több mint 260 téma van (beleértve a küldöttségeket, az ügynökségeket, az alapvető igazgatóságokat), amelyek rendkívül hatalmas és lenyűgöző cselekvési területet jelentenek a különböző realitások számára, amelyek bővíteni kívánják szolgáltatásaikat, valamint ugyanakkor nemzetközi jelenlétet szereznek.

Információ a pályázatok fajtáiról, valamint arról, hogyan lehet hozzáférni hozzájukA 2004/18/EK rendelet háromféle közbeszerzési megállapodásra vonatkozik: építési beruházásra vonatkozó megállapodások: a 2004/18/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó építési beruházások végrehajtására, tervezésére és kivitelezésére irányuló szerződések. A „munka” olyan építési munkák vagy polgári munkák gyűjteményének eredményét jelenti, amelyek önmagukban pénzügyi vagy műszaki funkciót látnak el, például út vagy szennyvíztisztító telep. Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések: olyan szerződések, amelyek olyan termékek, mint például tehergépjárművek vagy árucikkek megvásárlására, pénzügyi lízingjére, lízingjére vagy visszaváltására vonatkoznak, vásárlási lehetőséggel vagy anélkül. Közszolgálati szerződések: ezek a 2004/18/EK irányelv II.mellékletében említett megoldások-például tanácsadói munka és képzés-nyújtására vonatkozó megállapodások. Különösen az EU-ban a pályázatok nagymértékben szabályozottak, és a nyilvános pályázatokat is hivatalosan közzé kell tenni a TED-en (Tenders Digital Daily TED, nyilvános, teljesen ingyenes, valamint hivatalos forrás, nyitott ajtót kínál a szolgáltatási esélyeknek az Európai Unióban, az Európai Gazdasági helyen, valamint a határain túl is. Megnézheti és megrendezheti a pályázatokat nemzet, terület, ipar, valamint mások szerint. A közzétett hirdetmények az Európai Unió mind a 24 nyelvén elérhetők.

Milyen szervezetekről beszélünk? Lehet-e részese egy ilyen megállapodásnak?

Ezek közé tartozik az Európai kompenzáció és annak főigazgatóságai, az Európai Parlament, az Európai Tartalékbank, olyan vállalatok és központok, mint az EASME (kkv-k végrehajtó cége), az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), az ECHA (Európai Vegyianyag-ügynökség) vagy az ETF (Európai Képzési Alapítvány); olyan szervezetek, mint az EPO (Európai Szabadalmi munkahely) vagy a JRC (közös kutatási Tanulmányi Központ); más szervek, például az Európai Számvevőszék, az EU Kiadóhivatala stb.Mindegyik szervezet különböző módon működik és működik, különböző elrendezésekkel, határidőkkel és kezelésekkel dolgozik, ezért fontos, hogy jól megértsük sajátosságaikat. Lehet-e kedvezményezettje egy ilyen megállapodásnak? Bármely, az EU-ban bejegyzett vállalkozás, amely megfelel az igényeknek, valamint a gazdasági, menedzsment, valamint a technikai fizetőképesség szabványainak, amelyek megkülönböztetik az egyes pályázatok specifikációit, kedvezményezett lehet. Ezeket az igényeket minden vásárlási hír meghatározza, de a gazdasági-adminisztratív kritériumok között szerepel többek között a személyes csőd, a csődgondnokság vagy a meghatározott minimális számlázási küszöbértékek túllépése. A műszaki szinten megkövetelt követelmények teljes mértékben az egyes pályázati dokumentumokban meghatározott megállapodás típusától függenek.

Melyek a nyilvános pályázatok?

A megállapodásokat pályázat útján nyújtják. A pályázatok struktúráján belül különböző típusú közbeszerzési eljárások léteznek. A „nyílt eljárás” bármilyen szerződés esetében alkalmazható, és a hatósági naplóban történő megállapodás-értesítés közzétételével is kezdeményezhető. Bármely érintett gazdasági szereplő benyújthat ajánlatot. A „korlátozott kezelés”, vannak 2 szakaszból áll: a legelső, kezdeményezett közzététele révén a szükséges pályázatokat a Hivatalos Lapban, amelyben minden érdekelt gazdasági vezetők is vegyenek részt, a képesség minden résztvevő szerint értékelik kizárás és a választás kritériumai, míg a 2.szakaszban csak azok a szereplők, amelyek ténylegesen átmentek az első szakaszban felkérik, hogy nyújtson be ajánlatot. Egyes meghívásos eljárásokat szándéknyilatkozat kérése előz meg. A” versenyeztetés a rendezéssel ” hasonlít a korlátozott bánásmódra, valamint csak bizonyos helyzetekben alkalmazható, függetlenül a vásárlás értékétől. Bármilyen típusú pénzügyi vezető érdemes részt venni, de csak üdvözölte kilátások (elemzése után a megadott adatok) nyújthat be előzetes foglalkozik.

Melyek a nyilvános pályázatok

A bemutatott ajánlatok, műszaki és gazdasági, lehet kidolgozni. Bármilyen típusú pénzügyi szereplő felveheti a” megfizethető párbeszédet”, de csak üdvözölt jelöltek vehetnek részt. Ezt akkor alkalmazzák, amikor a hatóságok nem tudják meghatározni az igényeik kielégítésére szolgáló eszközöket vagy a piac által kínált megoldásokat. A „fejlesztési együttműködés” elnevezésű vadonatúj kezelést olyan esetekben állították elő, amikor innovatív opcióra van szükség, de még nem kínálják a piacon. A birtokló hatóság döntsön úgy, hogy ilyen együttműködést alakít ki több, külön kutatási és fejlesztési feladatokat ellátó szervezettel annak érdekében, hogy innovatív jogorvoslatot alkudjon ki a vásárlási eljárás során. Az egyszerűsített szabályok 15 000, valamint 144 000 euró közötti ajánlatokra vonatkoznak, amelyeket”csökkentett értékű szerződéseknek”neveznek. Ilyen esetekben az Európai kompenzáció korlátozott számú ajánlattételi lehetőséget fogadhat. E folyamat átláthatóbbá tétele érdekében a Bizottságnak közzé kell tennie a jövőbeli közepes és alacsony értékű megállapodásokra való felkészülést. Végül, különleges esetekben és körülmények között a megszerző hatóságok a szerződéseket úgy is tiszteletben tarthatják, hogy alkudozott bánásmódban részesülnek anélkül, hogy korábban nehézségi értesítést kapnának.

Szólj hozzá!